Aktivno staklo pospešuje filtraciju, smanjuje potrošnju hemije i sprečava taloženje bakterija na dnu filtera.

Takođe produžava filtraciju pa samim tim smanjuje i potrošnju vode.

Zemlja porekla Španija.

Proizvođač Astral Pool