Finska sauna

hr

Široko rasprostranjeno mišljenje je da ova  vrsta saune potiče iz Finske, što potvrdjuje i sam naziv „Finska sauna“ i ako o mestu i vremenu nastanka postoje različita mišljenja, mi se fokusiramo na suštinu značaja i načinu upotrebe finske saune.

Finska sauna je manja ili veća prostorija od drveta sa temperaturom vazduha 70-100°C, sa niskom vlažnošću vazduha koja iznosi od 10 do 15 %, te je zbog toga zovu još i suva sauna.  Saune se uglavnom razlikuju po izvoru toplote, pa tako imamo saune na struju, gas, solarne saune, one kojima je izvor toplote zapaljeno drvo. Poslednje se retko koriste u današnje vreme, osim u tradicionalnim saunama, koje neguju izvorne vrednosti njihovog nastanka. Ukoliko se vrelo kamenje poliva i vodom vlažnost se povećava. Voda kojom se poliva kamenje, moze biti obogaćena prirodnim aromama, eteričnim uljima, mente, narandže, limuna, breze, lavande, borovine i sl. Ovim se daje dodatan pozitivan efekat uključivanjem čula mirisa. Unutra se nalaze drvene klupe na različitim visinama.

Ukoliko sedite na višljim klupama, temperatura vazduha je nekoliko stepeni veća. Obično se počinje od ležanja ili sedenja na nižem nivou da bi se organizam postepeno privikao na temperature. Boravak u finskoj sauni treba da bude od 6 do 15 minuta, zavisnosti od osobe i podnošenja visokih temepratura.

Današnji wellness & spa centar, ne može da se zamisli bez finske saune u svom sadržaju. Ovo je najčešće korišćena sauna i praktikuje se gotovo u svim wellness & spa centrima. Veličina same saune nije definisana, te se koriste veće ili manje. Wellness & spa centri koji primaju grupe gostiju, poput sportskih reprezentacija ili centri koji održavaju saune seanse, praktikuju da u svom sastavu imaju i veće Finske saune, koje može korisiti veći broj osoba odjednom. Takođe, ima i malih finskih sauna, koje primaju do tri osobe. Sam kvalitet ne bi trebao da zavisi od veličine. 

Primeri finskih sauna

hr